Foto Siebe Swart Foto wikipedia nauticadam

© 2013 Foto Siebe Swart

By Milliped (Own work) via Wikimedia Commons

Stadsdorp Westerdok

 

Privacy Verklaring

 

 

Hier vind je de privacy verklaring van Stadsdorp Westerdok. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Stadsdorp Westerdok.

 

00. INLEIDING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

01. STADSDORP WESTERDOK

Stichting Stadsdorp Westerdok, hierna te noemen Stadsdorp Westerdok, is een initiatief van enkele bewoners van het Westerdok, met het doel om een moderne vorm van ‘nabuurschap’ te bewerkstelligen. We noemen dit ‘buurzaamheid’.

Buurzaamheid is voor ons:  streven naar een combinatie van zelfzorg, mantelzorg, professionele zorg, vrijwilligerswerk en burenhulp. Dit zorgt ervoor dat men (langer) thuis kan blijven wonen, ook bij toenemende zorg- en andere ondersteuningsvragen.

Behalve zorg voor elkaar zijn ook culturele en sociale activiteiten in de buurt belangrijk.

Via onze website geven wij een overzicht van het laatste nieuws en ook de agenda van activiteiten voor de komende periode.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stadsdorp Westerdok verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Stadsdorp Westerdok, neem dan gerust contact op!

 

info@stadsdorpwesterdok.nl

Westerdok 546

1013 BH Amsterdam

020 7775890

 

02. DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stadsdorp Westerdok. Deze worden hieronder toegelicht.

 

02.01. Het versturen van nieuwsbrieven

Stadsdorp Westerdok stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn bedoeld om je op de hoogte te stellen van activiteiten en nieuwsfeiten die in de buurt spelen.  Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Stadsdorp Westerdok. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden via een e-mail.

 

02.02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stadsdorp Westerdok via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om  contact met je te kunnen opnemen via je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres of telefoonnummer.

 

02.03. Analytics

De website van Stadsdorp Westerdok verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

02.04 Cookies

De website van Stadsdorp Westerdok maakt geen gebruik van cookies.

 

03. ONTVANGERS

De gegevens die Stadsdorp Westerdok ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

03.01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden soms verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 

03.02. Gmail

De e-mail van Stadsdorp Westerdok wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.

 

03.03 Window Excel

De gegevens worden beheerd in een Windows Excel bestand op een lokale computer van het secretariaat.

 

04. OPSLAGPERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stadsdorp Westerdok, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

04.01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp en Google Contacts. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je uitschrijven wanneer je maar wilt via door een mail te sturen naar info@stadsdorpwesterdok.nl

 

04.02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Stadsdorp Westerdok via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je naam en e-mailadres, opgeslagen in Gmail. Die mails worden voor maximaal 2 jaar bewaard.

 

04.03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

05. BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Stadsdorp Westerdok of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

06. JOUW RECHTEN

06.01. Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Stadsdorp Westerdok vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stadsdorp Westerdok. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

06.02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stadsdorp Westerdok. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen door op de mail te reageren via reply.

 

06.03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Stadsdorp Westerdok opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Stadsdorp Westerdok al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

06.04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stadsdorp Westerdok vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

06.05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stadsdorp Westerdok niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 

06.06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Stadsdorp Westerdok jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@stadsdorpwesterdok.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

07. PLICHTEN

Stadsdorp Westerdok verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een belang om de bewoners van het werkgebied van Stadsdorp Westerdok, zoals vermeld in de stichting statuten, te voorzien van de nodige en juiste informatie over activiteiten en nieuws uit de buurt. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het op de hoogte brengen van activiteiten en nieuws. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stadsdorp Westerdok de betreffende informatie niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stadsdorp Westerdok met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

Stadsdorp Westerdok behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stadsdorp Westerdok dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stadsdorp Westerdok te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.