Foto Siebe Swart Foto wikipedia nauticadam

© 2013 Foto Siebe Swart

By Milliped (Own work) via Wikimedia Commons

Contactgegevens Stadsdorp Westerdok

Westerdok 546

1013 BH Amsterdam

 

Email info@stadsdorpwesterdok.nl

KvK nr  59934956

Bank rek.nr NL04INGB0006372460 t.n.v. Stichting Stadsdorp Westerdok

 

Het bestuur van Stichting Stadsdorp Westerdok bestaat uit:

Nanda van Loen (voorzitter), Dick van der Vaart (penningmeester) en Bert Vegter (secretaris)