Foto Siebe Swart Foto wikipedia nauticadam

© 2013 Foto Siebe Swart

By Milliped (Own work) via Wikimedia Commons

Welkom bij Stadsdorp Westerdok

Het stadsdorp is een initiatief van enkele bewoners van het Westerdok, met het doel om een moderne vorm van ‘nabuurschap’ te bewerkstelligen. We noemen dit ‘buurzaamheid’.

 

Nu duidelijk is dat de overheid steeds minder investeert in voorzieningen en zorg is het nodig dat we als buurtgenoten meer en meer naar elkaar omzien.

 

Het werkgebied van het Stadsdorp is: alle woningen in het gebied tussen Westerdok en IJ. Het hele Westerdokseiland, inclusief de woonboten in het Westerdok en de appartementen van IJdock.

 

Stadsdorp Westerdok heeft een gemêleerde bevolkingsopbouw: jongeren en ouderen, alleenwonenden en gezinnen met en zonder kinderen, etc.

 

Juist gezien de grote diversiteit van bewoners zien we mogelijkheden om elkaar  te helpen en te ondersteunen in het dagelijks leven.

 

Buurzaamheid is voor ons:  streven naar een combinatie van zelfzorg, mantelzorg, professionele zorg, vrijwilligerswerk en burenhulp. Dit zorgt ervoor dat men (langer) thuis kan blijven wonen, ook bij toenemende zorg- en andere ondersteuningsvragen.

 

Behalve zorg voor elkaar zijn ook culturele en sociale activiteiten in de buurt belangrijk.

 

De afgelopen jaren zijn er verschillende activiteiten ontstaan die van Stadsdorp Westerdok een levende gemeenschap hebben gemaakt:

- Buurzaam Eten

- Buurtborrel

- Stamtafel

- Koor

- Zanggroep

- Leesclubs

- Yogaclub

- Gymclub voor ouderen

- Filosofiegroep

- Franse conversatie

- Engelse conversatie

- Klaverjasclub

- Handwerkclub

- Groengroep Inheemse Exoten

- Energiecommissie

 

Deze website geeft een overzicht van het laatste nieuws en ook de agenda van activiteiten voor de komende periode.

 

Inmiddels is de website verder uitgebouwd met een vraag en aanbod functie.

 

Stadsdorp Westerdok is in beweging, dus blijf ons volgen.

 

 

 

 

Westerdok