Foto Siebe Swart Foto wikipedia nauticadam

© 2013 Foto Siebe Swart

By Milliped (Own work) via Wikimedia Commons

Welkom bij Stadsdorp Westerdok

(text in English below)

 

Het stadsdorp is een initiatief van enkele bewoners van het Westerdok, met het doel om een moderne vorm van ‘nabuurschap’ te bewerkstelligen. We noemen dit ‘buurzaamheid’.

 

Nu duidelijk is dat de overheid steeds minder investeert in voorzieningen en zorg is het nodig dat we als buurtgenoten meer en meer naar elkaar omzien.

 

Het werkgebied van het Stadsdorp is: alle woningen in het gebied tussen Westerdok en IJ. Het hele Westerdokseiland, inclusief de woonboten in het Westerdok en de appartementen van IJdock.

 

Stadsdorp Westerdok heeft een gemêleerde bevolkingsopbouw: jongeren en ouderen, alleenwonenden en gezinnen met en zonder kinderen, etc.

 

Juist gezien de grote diversiteit van bewoners zien we mogelijkheden om elkaar  te helpen en te ondersteunen in het dagelijks leven.

 

Buurzaamheid is voor ons:  streven naar een combinatie van zelfzorg, mantelzorg, professionele zorg, vrijwilligerswerk en burenhulp. Dit zorgt ervoor dat men (langer) thuis kan blijven wonen, ook bij toenemende zorg- en andere ondersteuningsvragen.

 

Behalve zorg voor elkaar zijn ook culturele en sociale activiteiten in de buurt belangrijk.

 

De afgelopen jaren zijn er verschillende activiteiten ontstaan die van Stadsdorp Westerdok een levende gemeenschap hebben gemaakt:

- Buurzaam Eten

- Buurtborrel

- Stamtafel

- Koor

- Zanggroep

- Leesclubs

- Yogaclub

- Gymclub voor ouderen

- Filosofiegroep

- Franse conversatie

- Engelse conversatie

- Klaverjasclub

- Handwerkclub

- Groengroep Inheemse Exoten

- Energiecommissie

 

Deze website geeft een overzicht van het laatste nieuws en ook de agenda van activiteiten voor de komende periode.

 

Inmiddels is de website verder uitgebouwd met een vraag en aanbod functie.

 

Stadsdorp Westerdok is in beweging, dus blijf ons volgen.

 

Voor vragen en informatie, ook over de activiteiten, neem contact met ons op via info@stadsdorpwesterdok.nl

 


Stadsdorp Westerdok is an initiative of residents of Westerdok island.
We have a mixed population of young people and the elderly, people living alone and families with and without children, etc.
Besides taking care of each other they organize cultural and social activities in the neighborhood.

 

The website http://www.stadsdorpwesterdok.nl provides an overview of the latest news and also the agenda of activities for the coming period and is expanded with a supply and demand function.

 

Stadsdorp Westerdok has no members. It is an foundation where everyone can develop initiatives.  Those who register (by email to info@stadsdorpwesterdok.nl) are added to a mailing list and receive news messages at irregular times. They do not have a regular newsletter.

 

The board offers a platform to initiatives that arise in the neighborhood and where necessary helps to streamline them financially.
The only initiative organized by the board is "Buurzaam Eten", a monthly culinary menu prepared by a number of cooking hobbyists and funded by the participants.  At such reunion residents get to know each other and start new initiatives while enjoying a nice meal. 

 

In recent years various activities have emerged that have turned Stadsdorp Westerdok into a living community:

- Buurzaam Eten (dinner get-together)
- Buurtborrel (pub event)
- Stamtafel (coffee gathering)
- Choir
- Singing group
- Reading club
- Yoga club
- Gym club for the elderly
- Philosophy group
- French conversation
- English conversation
- Klaverjas club (Dutch card game)
- Craft club
- Garden group
- Energy commission
 

At this Westerdok website you can find more information and the history and origin of the area.
 

 

 

 

Westerdok