Disclaimer

Stichting Stadsdorp Westerdok, hierna te noemen Stadsdorp Westerdok, verleent u hierbij toegang tot www.stadsdorpwesterdok.nl ("de website").

Stadsdorp Westerdok behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Wij spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Plaatsing van buurtberichten, al dan niet van commerciële aard, houdt geen keuze of voorkeur van Stadsdorp Westerdok in.

Heeft u klachten over de inhoud van de website dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via het contactformulier.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stadsdorp Westerdok nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stadsdorp Westerdok.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stadsdorp Westerdok.

 

De foto's op deze website zijn o.a. afkomstig van:

 © 2013 Siebe Swart – Alle rechten voorbehouden.

 

Colofon

Tekst en redactie: Stichting Stadsdorp Westerdok
Ontwerp logo: Erwin Slegers, DutchIdea
Ontwerp en bouw website:   Helga Schoemaker, Reppit B.V.