Stadsdorp Westerdok start een burenhulp appgroep. Doe je mee?

13-09-2021

Als een buurtgenoot ziek is, een been breekt of plotseling met een ander ongemak wordt geconfronteerd, heeft diegene mogelijk tijdelijk behoefte aan wat extra hulp in de vorm van een praatje, een boodschap doen, een boterham smeren, gordijnen open en dicht doen, enz.

 

Misschien heb jij wel tijd en zin om die buurtgenoot daarmee te helpen.

 

De Westerdok burenhulp appgroep kan jullie dan bij elkaar brengen.

 

 

Aanmelden

 

Ben je beschikbaar om af en toe een buurtgenoot bij te staan in tijden van ziekte of ongemak? Meld je dan aan bij de appgroep

 

Dat doe je door een WhatsApp bericht te sturen aan de beheerder van de appgroep  via:

 

Westerdokburenhulpgroep 06 411 396 19. Vermeld in het bericht je naam en dat je toegevoegd wil worden aan de appgroep

 

Deze beheerder doet het tijdelijk, zodat we snel kunnen starten. We zijn dus nog op zoek naar een beheerder voor de langere termijn. Wil je deze beheerder zijn? Vermeld dat dan ook in je bericht.

 

 

Hoe werkt de appgroep

 

De beheerder van de appgroep stuurt bij een verzoek om hulp dat van buiten komt, een bericht binnen de groep met de vraag wie er op het gevraagde tijdstip in de gelegenheid is om in te springen. De eerste die positief reageert gaat er dan mee aan de slag. Deze persoon kan daarna zo nodig extra mensen vragen om bij te springen. Dat kan die persoon zelf vragen of via de beheerder.

 

Als iemand die zelf in de appgroep zit, hulp nodig heeft, kan die zelf zijn vraag binnen de appgroep stellen. Dat geldt ook voor het geval een groepslid ter ore komt, dat iemand van buiten de groep hulp nodig heeft en de groepsapp daarvoor wil inschakelen.

 

Dit is de eenvoudigste manier om snel hulp te kunnen bieden.

 

De appgroep is uitsluitend bedoeld voor situaties waar tijdelijk eenvoudige hulp nodig is, dus niet voor langdurige hulp of zorg/verzorging. Dan moet men professionele organisaties inschakelen.

 

Meld je meteen aan voor de Westerdok burenhulp appgroep.  Als we met velen zijn wordt het zeker een succes.