Westerdoksdijk 30 km zone?

28-07-2021


In het programma Amsterdam Autoluw was aanvankelijk een 30 km zone óók voor de Westerdoksdijk aangegeven.
Helaas is dit vervallen en wordt dit niet meegenomen in de plannen voor 2023, mogelijk wordt dit later.

 

Laat uw mening over deze vervallen of uitgestelde plannen horen aan de gemeente. Dit kan door in te spreken via de website https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/agenda-amsterdam-autoluw/

De definitieve beslissing wordt in september genomen, dus reageer snel.

 

Op het Westerdokseiland en IJdock wonen 2000 mensen die érg gebaat zijn bij minder verkeershinder op de Westerdoksdijk.