Wil jouw VvE ook vergroenen?

25-02-2021

De VvE van Westerkaap 2 (WK2) heeft een Duurzaamheidscommissie met als doel WK2 verder te verduurzamen.

 

Een belangrijke stap die tijdens het schrijven van dit stukje gezet wordt, is het plaatsen van 160 zonnepanelen op één van de twee daken die WK2 rijk is. De zo opgewekte stroom gaat gebruikt worden voor de collectieve voorzieningen  (voornamelijk liften en verlichting).  

 

Na uitgebreid onderzoek is in september 2020 een voorlichtingsbijeenkomst aan geïnteresseerde bewoners van WK2 gegeven. Vervolgens is in de ALV van de VvE in november 2020 unaniem het besluit genomen om zonnepanelen te laten plaatsen. Dit alles in nauw overleg tussen eigenaren van woningen en woningbouwcoöperatie Ymere, die een groot aantal van de woningen van WK2 bezit.  

 

Amsterdam heeft in haar Regionale Energie Strategie staan dat ze in 2030 op 50% van het geschikte dakoppervlak duurzame energie wil opwekken. Dat is nu nog geen 10%. Met het plaatsen van 160 zonnepanelen benutten we meer dan 50% van het dakoppervlak van WK2. Kijk eens op de zonatlas Amsterdam https://www.zonatlas.nl/amsterdam/ontdek-de-zonatlas/?addr=1013bx om te ontdekken of het dak van jouw VvE ook geschikt is voor zonnepanelen. 

 

Meer informatie hoe Westerkaap 2 het heeft aangepakt? Namens de Duurzaamheidscommissie, Rob Versfeld: rob.versfeld@outlook.com